شیمی دارویی و فارماکوگنوزی

تعداد بازدید:۱۹۱۴

اعضای هیأت علمی

طرح درس

نیمسال اول نیمسال دوم

شیمی عمومی نظری - دکتر سپهری

شیمی عمومی عملی- دکتر سپهری

شیمی آلی 1 نظری - دکتر سپهری

شیمی آلی 1 عملی - دکتر سپهری

شیمی دارویی2 _دکتر رزاقی اصل

شیمی دارویی 2 - دکتر جوهری

شیمی دارویی 2 - دکتر سپهری

شیمی تجزیه نظری - دکتر سپهری

شیمی تجزیه عملی - دکتر سپهری

شیمی تجزیه - دکتر جوهری

شیمی آلی 2 - دکتر رزاقی اصل

روش های آنالیز دستگاهی 1 - دکتر سپهری

روش های آنالیز دستگاهی 2 - دکتر رزاقی اصل

روش های آنالیز دستگاهی 2 - دکتر سپهری

روش های آنالیز دستگاهی 2 - دکتر میران

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها- دکتر امانی

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری - دکتر سپهری

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها عملی - دکتر سپهری 

فارماکوگنوزی 1 - دکتر میران

فارماکوگنوزی 1 - دکتر پارسا

فارماکوگنوزی 2 - دکتر پارسا 

شیمی دارویی 1  - دکتر رزاقی اصل

شیمی دارویی 1 - دکتر سپهری

شیمی دارویی 3 - دکتر رزاقی اصل

شیمی دارویی 3 - دکتر سپهری

گیاهان دارویی - دکتر میران

داروسازی و طب سنتی


آزمایشگاه شیمی دارویی:

امکانات تحقیقاتی

1. روتاری

5. دستگاه تعیین نقطه ذوب

9. پمپ خلأ

13. شوف بالن

2. میکروسانتریفیوژ

6. پمپ پریستالتیک

10. یخچال فریزر

14. هود شیمیایی

3. هیتر استیرر

7. دستگاه آب مقطرگیری

11. ترازو 2 رقم و 5رقم

15. آون

4. pH متر

8. رآکتور 2 لیتری

12. بن ماری

16. کابینتUV 

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۲