فراخوان دعوت به همکاری مرکز تحقیقات علوم دارویی

اخبار برتر

تبریک به دکتر حامد پارسا

November 6, 2020

دکتر حامد پارسا-دکترای تخصصی فارماکوگنوزی- به عنوان استادیار فارماکوگنوزی به هیأت علمی دانشکده داروسازی اردبیل ملحق شدند. ...

تبریک به محسن نیک نژاد

November 5, 2020

دانشکده داروسازی اردبیل موفقیت محسن نیک نژاد (دانشجوی ورودی سال 94) را به عنوان نفر دوم مناطق آمایشی 11 گانه در آزمون جامع داروسازی (شهریور سال 99) را تبریک عرض نموده، سلامت و ...

جلسه دفاع سمیه دسینه کوه کنار برگزار شد

November 1, 2020

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای داروسازی سمیه دسینه کوه کنار (دانشجوی ورودی 01-92) با عنوان ﺗﻬﯿﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دارورﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﺎﮐﺮوﻟﯿﻤﻮس ﺑﺎ ...

سومین دوره انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد

October 29, 2020

سومین دوره انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی روز دوشنبه مورخه 1399/08/05 به صورت آنلاین برگزار و پس از شمارش 94 رأی ماخوذه، نتایج به شرح ذیل اعلام ...

ابلاغ جدید: سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

October 24, 2020

دکتر الهام صفرزاده، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، طی ابلاغی دکتر احمد سلیمی را به مدت یکسال بعنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی منصوب و از زحمات ...

جلسه دفاع زهرا دسینه کوه کنار برگزار شد

October 22, 2020

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای داروسازی زهرا دسینه کوه کنار (دانشجوی ورودی 01-92) با عنوان تهیه و ارزیابی برون تنی یک سامانه دارورسانی خوراکی رپاگلینید با استفاده از ...

دسترسی سریع

رویدادهای آتی