اخبار برتر

رتبه بندی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

July 6, 2020

رتبه بندی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از نظر تولیدات علمی در بانک های اطلاعاتی Scopus و بالاتر در سال 2019 میلادی به نسبت هیأت علمی دانشکده ها به ترتیب به شرح ذیل ...

جلسه دفاع زهرا شیخ گرمچی برگزار شد

July 6, 2020

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای داروسازی زهرا شیخ گرمچی (دانشجوی ورودی 01-92) با عنوان بررسی مقایسه ای تداخلات دارو–دارو در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی ...

چاپ مقاله دکتر عسل جاهد ثانی

July 2, 2020

نتایج حاصل از پایان نامه دکتر عسل جاهد ثانی (فارغ التحصیل رشته داروسازی) در مجله Pesticide Biochemistry and Physiology تحت عنوان Apigenin attenuates Aluminum phosphide-induced ...

جلسه دفاع عسل جاهدثانی برگزار شد

July 2, 2020

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای داروسازی عسل جاهد ثانی (دانشجوی ورودی 02-92) با عنوان اثر اپی ژنین در مهار سمیت سلولی ایجاد شده توسط فسفید آلومینیوم با کاهش آسیب ...

تقدیر از دکتر شهاب بهلولی به عنوان استاد نمونه دانشگاه

June 30, 2020

مراسم بزرگداشت و تجليل از اساتید برگزيده دانشگاه، با حضور سرپرست و جمعی از مسئولین دانشگاه و اعضاي هیأت علمي، روز دوشنبه مورخه 1399/04/09 برگزار گرديد. ...

نظر به احتمال انتشار و شیوع ویروس کرونا و سایر موارد بیماریزا، مقتضی است هر گونه خرید و ورود حیوانات جدید به حیوانخانه دانشکده داروسازی با نظارت کامل دکتر معصومه دادخواه، مسئول واحد حیوانات دانشکده داروسازی صورت گیرد.

دسترسی سریع