اخبار برتر

جلسه دفاع از پایان نامه نگین مسروری برگزار شد

January 23, 2020

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای داروسازی نگین مسروری (دانشجوی ورودی 01-92) با عنوان اثر کروسین بر میزان پروتئین های CHOP و Caspase12 در ریه موش های حساس شده با ...

جلسه دفاع از پایان نامه رأفت پاشایی برگزار شد

January 23, 2020

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای داروسازی رأفت پاشایی (دانشجوی ورودی 02-92) با عنوان مقایسه مقدار اکریل آمید در انواع نان های ایرانی توزیع شده در شهر اردبیل به روش GC-MS ...

جلسه دفاع از پایان نامه بهنام باوفا برگزار شد

January 22, 2020

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای حرفه ای داروسازی بهنام باوفا (دانشجوی ورودی 2-92) با عنوان سنتز و مشخصه یابی نانوذرات کوانتوم دات پلاسمونیک جهت تهیه بیوسنسور نوری برای اندازه ...

کارگاه "توسعه کارآفرینی" در دانشکده داروسازی برگزار شد

January 22, 2020

روز سه شنبه مورخه 98/11/01 کارگاه " توسعه کارآفرینی" در حیطه کارگاه های توانمندسازی اساتید، با همکاری دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی و با حضور اعضای هیات علمی دانشکده ...

کارگاه "ارزیابی آزمون" در دانشکده داروسازی برگزار شد

January 21, 2020

روز دوشنبه مورخه 98/10/30 کارگاه "ارزیابی آزمون" در حیطه کارگاه­ های توانمندسازی اساتید، با همکاری دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی (EDO) توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش ...

دسترسی سریع