کمیته ایمنی و محیط زیست

تعداد بازدید:۱۹۰

تعریف

کمیته ایمنی به فراهم نمودن محیط کاری ایمن و مناسب (به دور از خطرات) و همچنین رعایت اصول حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، در فعالیت های روزمره کاری می پردازد. این کمیته از طریق برنامه ریزی دقیق و نظارت بر رعایت اصول مربوطه، در بیشتر صنایع و محیط های تحقیقاتی کشورهای توسعه یافته فعالیت می نماید.
کمیته ایمنی دانشکده داروسازی اردبیل در سال 1396 تأسیس و فعالیت خود را زیر نظر مدیریت دانشکده آغاز نموده است. اهداف این کمیته عبارتند از:

  1.  برنامه ریزی و تصویب مقررات لازم برای نیل به اهداف ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی
  2.  ارایه آموزش های لازم به دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی به منظور ارتقای آگاهی و فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  3. نظارت بر فعالیت افراد در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و استانداردها


اعضای کمیته

ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر حسینعلی ابراهیمی

استادیار فارماسیوتیکس

رییس 

2

دکتر حامد پارسا

استادیار فارماکوگنوزی

معاون آموزشی 

3

دکتر احمد سلیمی

دانشیار سم شناسی

معاون پژوهشی

4

دکتر کیوان امیرشاهرخی

استاد فارماکولوژی

سرپرست داروخانه آموزشی 22 بهمن
5 دکتر سودا میکاییلی  استادیار داروسازی بالینی سرپرست دفتر توسعه آموزش
6

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی / مسئول کمیته
7

دکتر معصومه دادخواه

استادیار فیزیولوژی

مسئول واحد حیوانات آزمایشگاهی

8

دکتر سارا مصطفی لو

دانشیار سم شناسی

مدیر گروه فارماکولوژی و سم شناسی
9

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

مدیر گروه شیمی دارویی و فارماکوگنوزی

10

دکتر نسیم حاجی قهرمانی 

استادیار بیوتکنولوژی

مدیر گروه فارماسیوتیکس

11

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو هیأت علمی

12

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

استادیار فارماسیوتیکس

عضو هیأت علمی

13 کمال محمدپور ارشد مدیریت رییس امور عمومی
14 نسرین ملک زاده ارشد مدیریت مسئول آزمایشگاهها / دبیر کمیته
15 طاهره پایدار کارشناس ارشد بیوشیمی کارشناس آزمایشگاه شیمی و فلوسایتومتری
16 سمیرا هوشیار کارشناس ارشد میکروبیولوژی کارشناس آزمایشگاه فارماکولوژی، فارماکوگنوزی و کنترل فیزیکوشیمیایی

17

یاور محبی

کارشناس ارشد زیست فناوری پزشکی کارشناس آزمایشگاه فارماسیوتیکس، بیوتکنولوژی دارویی و کشت سلولی

18

بهروز داداش زاده  کارشناس ارشد مدیریت مسئول رفاهی و روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی

فرم ثبت گزارش موارد مشاهده موارد ناایمن 

 

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۲