دفتر توسعه آموزش (EDO)

تعداد بازدید:۴۱۹

دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی با چشم انداز تعالی آموزش داروسازی شکل گرفته است و به طور همگام با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC) در راستای ارتقاء کیفیت آموزش فعالیت می نماید. این دفتر با شناخت ظرفیت های بالقوه، بررسی همه جانبه و ایجاد بستر اجرایی مناسب، فرآیندهای آموزشی و فعالیت های نوآورانه را در مسیر مناسب هدایت می کند و با به کارگیری دانش روز، زمینه مناسب برای نهادینه شدن تغییر و تحولات آموزشی و پیاده کردن تجارب مفید را فراهم می نماید. از این رو مشارکت همه جانبه اعضای هیات علمی و تشکیل کار گروههای مختلف در زمینه نوآوری، فراگیری و ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی در کانون توجه دفتر توسعه آموزش قرار می گیرد.
 

مدیریت و کارکنان:

تماس با ما:

نشانی: اردبیـل خیابان دانشگـاه، بالاتر از دریاچه شورابیـل-دانشگـاه علوم پزشکی اردبیـل- دانشکده داروسازی- دفترتوسعه آموزش

تلفاکس: 33522435 045

تلفن: (شماره داخلی: 148) 39-33522437  045

پست الکترونیکی: edo.pharmacy@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲