داروخانه مدل

تعداد بازدید:۲۸۶

واحد کارآموزی داروخانه شهری یکی از واحدهای اختصاصی در رشته داروسازی است که در آن قابلیت و توانایی دانشجویان داروسازی برای حضور در داروخانه شکل می‌گیرد. در این درس، آموزش‌های لازم در زمینه ارائه داروها، آشنایی با نسخه‌های رایج، مهارت نسخه‌خوانی و نحوه ارتباط حرفه‌ای با بیمار و سایر افراد شاغل در سیستم درمانی قبل از حضور واقعی در داروخانه به دانشجویان داده می‌شود.

مطابق سرفصل دروس داروسازی ابلاغی از وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، در این درس دانشجو می‌بایست با مبانی و جایگاه داروخانه شهری در نظام سلامت به صورت کلی آشنا شود. در طی این واحد فرآیندهای کاری داروخانه شهری به دانشجویان آموزش داده می‌شود و با استفاده از روش‌های عملی و تمرین مستقیم تحت نظر استاد این فرآیندها را تمرین می‌نماید. در این درس دانشجو با حضور در جلسات کارگاهی با دسته‌بندی داروها، اسامی برند و اطلاعات کاربردی داروها آشنا می‌شود. یکی از عناوین مهم آموزشی در این واحد آشنایی با اصول نسخه‌خوانی و تمرین عملی نسخه خوانی به منظور آماده سازی دانشجو برای دوره کارآموزی است. این آموزش به صورت کارگاهی در گروه های کوچک و تمرین عناوین آموزشی در داروخانه مدل خواهد بود.  در همین راستا داروخانه مدل دانشکده داروسازی اردبیل در کنار داروخانه‌ آموزشی با هدف آموزش اولیه اصول نسخه خوانی، شناخت داروها، فرا گرفتن منوگراف دارویی و آموزش و یا مشاوره با بیمار تحت نظر اساتید طراحی و راه‌اندازی شد. چنین مراکزی این فرصت را برای دانشجویان به وجود می‌آورند که در محیطی ایمن، کاملاً آرام و بدون اضطراب، قبل از مواجهه با بیمار واقعی، تعداد زیادی از مهارت‌های عملی و ارتباطی را بیاموزند و با آمادگی بیشتر بر بالین بیمار حاضر شوند. هم‌چنین با ایجاد شرایط مناسب و به ویژه به صورت کارگاهی، افزایش مهارت دانشجویان در این حیطه‌ها را باعث گردد.
داروخانه مدل دانشکده داروسازی اردبیل، شبیه‌سازی از یک داروخانه واقعی است که با دارا بودن مولفه‌های اصلی طراحی یک داروخانه همانند پذیرش، فضای انتظار و بخش تحویل دارو؛ انواع اشکال دارویی شامل داروها، مکمل‌ها، سرم‌ها، تجهیزات پزشکی؛ کتب و منابع چاپی داروسازی، به روزترین منابع الکترونیکی و وب‌سایت‌ها، امکان آموزش عملی سرفصل‌های کارآموزی را فراهم می‌کند. 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲