اقدامات در شرایط اضطراری

تعداد بازدید:۲۰۸
  1. حفظ آرامش
  2. تماس با نگهبانی دانشکده (33522437-045) و توضیح درخصوص جزییات اتفاق پیش آمده 
  3. تماس با اورژانس جهت ارسال کمک فوری در صورت نیاز 
  4. قرار دادن اطلاعات مفید، مختصر و شفاف جهت حل مشکل به گروه فوریت های پزشکی

 

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۴۰۱