هسته مرکزی

تعداد بازدید:۲۴۳

اعضای هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی

نام و نام خانوادگی سمت
حامد کروبیان دبیر کمیته تحقیقات
Karroubianhamed@gmail.com

 نیما پژوهی

مسئول کارگروه آموزشی
مجید برادران مظفری مسئول کارگروه پژوهشی
محمدرضا آبید مسئول کارگروه اداری
نسترن فرخی مسئول کارگروه فوق برنامه
محمدرضا صفرپور مسئول کارگروه برنامه ریزی و بودجه
سمیرا پورمحمد مسئول کارگروه فناورانه

نحوه انتخاب

برای انتخاب اعضای هسته مرکزی دانشکده ها ابتدا در مهر هر سال ثبت نام از افراد متقاضی به عمل می آید و پس از تایید صلاحیت افراد توسط شورای مرکزی با انتخابات افراد تعیین می شوند، تعداد این افراد به جمعیت دانشجویان دانشکده ها بستگی دارد و بر اساس آیین نامه انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه انجام می پذیرد.

پس از انتخابات افراد منتخب جلسه ای را برگزار می کنند و طی آن با رای گیری از میان داوطلبان دبیری از بین هسته مرکزی،  انتخاب و به عنوان مسئول اجراییات مصوبات کمیته و نماینده کمیته در کمیته مرکزی دانشگاه به مدت یکسال منصوب می شود.

وظایف

  1. تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به دفتر و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه
  2. پیشنهاد انتخاب و تغییر دبیر به مسئول کمیته
  3. پیشنهاد انتخاب و تغییر مسئول به سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
  4. درخواست و ارزیابی گزارش عملکرد 6 ماهه از دبیر
  5. نظارت بر برگزاری جلسات مجمع عمومی و کمیته
آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۴۰۲