پایان نامه

تعداد بازدید:۲۲۳۱

تعریف

پایان نامه یا رساله نوشتاری است که درآن مراحل مختلف پژوهش انجام شده در جهت پاسخ به یک موضوع و یا سؤال علمی، ثبت گردیده است. پایان نامه با یک موضوع علمی خاص در یک رشته تحصیلی و به منظور دریافت مدرک تحصیلی تعریف می شود. انجام و نگارش پایان نامه یک تجربه پژوهشی ارزشمند برای دانشجویان در مقطع تحصیلات دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می باشد زیرا می تواند منجر به علاقمندی، خلاقیت و شکوفایی پژوهشی دانشجو گردد. یک پایان نامه با کیفیت باید موضوع جامعی داشته و بیانگر پدیده یا نتیجه ای جدید باشد. پایان نامه اساس و پایه بسیاری از تحقیقات علمی و اکتشافات محققین می باشد. 

موضوع

تحقیق و نوشتن پایان نامه نیازمند نظم و انضباط است، در نتیجه فرد باید بسیار به موضوع پایان نامه علاقمند باشد. برای حفظ علاقه و انرژی بهتر است دانشجو موضوعی را انتخاب نماید که واقعاً به آن علاقه داشته باشد. بهترین راه برای شروع یک موضوع جالب مشورت با اساتید دانشکده و به دنبال آن طرح یک سؤال جالب است. پیدا کردن پاسخ این سؤال هدف از تحقیق و نوشتن پایان نامه می باشد. 

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۴۰۲