فارماکولوژی و سم شناسی

تعداد بازدید:۱۷۵۶

اعضای هیأت علمی:

وبسایت آموزشی دکتر شهاب بهلولی

نیمسال اول

نیمسال دوم

فارماکولوژی 2 دکتر امیرشاهرخی

کنترل مسمومیت - دکتر مصطفی لو

کشت سلولی - دکتر سلیمی

فارماکولوژی 1 - دکتر امیرشاهرخی

فارماکولوژی 3 - دکتر امیرشاهرخی

سم شناسی- دکتر سلیمی


آزمایشگاه فارماکولوژی و سم شناسی:

امکانات پژوهشی

1. دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC-MS)

10. دستگاه FTIR 

19. هود لامینار کلاس II

2. دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی (HPLC)

11. سانتریفیوژ یخچال دار

20. یخچال فریزر

3. نانودراپ اسپکتروفوتومتر

12. سیرکولاتور

21. ترازو 2 رقم و 4رقم

4. آنالیز گرمایی تفاضلی(DTA)

13. هات بلوک (خشک کن)

22. قفس متابولیک

5. فلوسایتومتری

14.هیتر استیرر

23. بن ماری

6. پاورلب

15. pH متر

24. هود شیمیایی

7. اتولب

16. هموژنایزر اولتراسونیک

25. آون

8. سیستم های لیوفیلزه سازی و فریزدرایر

17. روتاتور و شیکر

 26.یخ ساز

9. سیستم های تهیه لیپوزم و نانولیپوزم

18. دستگاه تولید آب دیونیزه

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۲