فصل نامه علمی - فرهنگی دارونامه

تعداد بازدید:۱۹۴

​​​​​اطلاعات مجله

* فصل نامه علمی - فرهنگی دارونامه / دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
* شماره مجوز: 9611/3/ن د

معرفی اعضا

   1.اعضا و شورای تحریریه

* صاحب امتیاز: دکتر احمد سلیمی                                *   صفحه آرا: حسین رحیم لو
* مدیر مسئول: دانیال غلامین                                       *  طراح جلد: حامد عباسی، پرهام سرمدی
* سردبیر: مهسا کامرانی مقدم                                      *  روابط عمومی: مهسا رضازاده

  2. شورای تحریریه

 • مجید بنی محمد
 • دنیا دوست کامل
 • نیما شکوهی ثابت
 • حامد عباسی
 • طه امین طینت
 • رادین علیخانی

* ویراستاران

 • زهرا سلمانی وند
 • سلوی افشاری
 • غزاله گوگانی وش
 • رادین علیخانی
 • مجید بنی محمد
 • عطا احمدی
 • صادق صبحی

ویژه نامه

 


آرشیو مجلات

​​​مجلات چاپ شده:


آرشیو مطالب


آرشیو اخبار

برقراری ارتباط​​​​​​​

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۱