شورای آموزشی

تعداد بازدید:۵۳۴

اعضای شورا

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر حسینعلی ابراهیمی

 استادیار فارماسیوتیکس

رییس دانشکده 

2

دکتر حامد پارسا استادیار فارماگنوزی

معاون آموزشی 

3

دکتر احمد سلیمی

دانشیار سم شناسی 

معاون پژوهشی 

4

دکتر سارا مصطفی لو

دانشیار سم شناسی

مدیرگروه فارماکولوژی

 5

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

مدیر گروه شیمی دارویی

دکتر نسیم حاجی قهرمانی استادیار بیوتکنولوژی مدیرگروه فارماسیوتیکس
دکتر کیوان امیرشاهرخی استاد فارماکولوژی سرپرست داروخانه آموزشی 22 بهمن
8 دکتر سودا میکاییلی استادیار داروسازی بالینی سرپرست دفتر توسعه آموزش
9 دکتر منصور میران   استادیار فارماکوگنوزی  مسئول باغ گیاهان دارویی
10

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو هیأت علمی

11

دکتر محمد جوهری

استادیار شیمی دارویی

عضو هیأت علمی

12 دکتر لیلا رضایی شیرمرد

استادیار فارماسیوتیکس

عضو هیأت علمی

12

دکتر سید محمد حسن پوررشید

استادیار داروسازی بالینی

عضو هیأت علمی


شرح وظایف
1) تدوین و تصویب سیاست‌های آموزشی دانشکده
2) برنامه‎ریزی جهت ایجاد زمینه‎های اجرایی مصوبات ابلاغ شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه
3) بررسی و تصویب برنامه‎ها و طرح‌ های آموزشی دانشکده و ارجاع آن به شورای آموزشی دانشگاه جهت تصویب نهایی
4) بررسی و تصویب طرح های ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی دانشکده و ارجاع آن به شورای آموزشی دانشگاه
5) هماهنگی میان گروه‌های آموزشی در ارائه دروس و یا دوره های آموزشی مشترک
6) بررسی و اظهار نظر در مورد مسائل ارجاع داده شده به شورا توسط رئیس دانشکده

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۴۰۲