بر اساس نمایه در پایگاه Scopus

تعداد بازدید:۸۲۹

H-Index اعضای هیأت علمی بر اساس نمایه در پایگاه Scopus

ردیف

نام و نام خانوادگی

 مقطع/رشته

مرتبه علمی

 H-Index

تعداد مقالات
نمایه شده

استنادات

استناد به ازای
هر مقاله

1.

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

دانشیار

27

121

1885

15/57

2.

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

دانشیار

22

42

2753

65/54

3.

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

19

58

922

15/89

4.

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

18

49

876

17/87

5.

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

17

67

1205

17/98

6.

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

16

54

654

12/11
7.

دکتر محمد جوهری اهر

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

16

36

1060

29/44

8.

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

16

26

713

27/42

9. 

دکتر نسیم حاجی قهرمانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوتکنولوژی دارویی

استادیار

10

13 

498

38/30

10.

دکتر معصومه دادخواه

دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی

استادیار پژوهشی

9

35

262

7/48

11.

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

8

15

146

9/73
12.

دکتر سعیده اللهیاری

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

8

13

233

17/92

13. دکتر حسینعلی ابراهیمی دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس استادیار 8 12 223 18/58
14.

دکتر منصور میران

دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

استادیار

5

15

84

5/60

15.

دکتر حامد پارسا

دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

استادیار

3

4

68

17.00

16.

دکتر سودا میکاییلی میرک

دکترای تخصصی داروسازی بالینی

استادیار

3

3

24

8/00

17.

دکتر سید محمدحسن پوررشید

دکترای تخصصی داروسازی بالینی

استادیار

2

4

17

4/25

 

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۴۰۲