شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۱۷۴

اعضای شورای پژوهشی

 

ردیف نام و نام خانوادگی درجه علمی
1 دکتر ساقی سپهری استادیار شیمی دارویی
2 دکتر احمد سلیمی دانشیار سم شناسی
3 دکتر لیلا رضایی شیرمرد استادیار فارماسیوتیکس
4 حامد کروبیان دانشجوی داروسازی
5 مجید برادران مظفری دانشجوی داروسازی
6 غزاله فرهادی دانشجوی داروسازی
7 فرزانه عارفی نیا دانشجوی داروسازی


نحوه انتخاب

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده، شورایی است تحت نظارت هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مربوطه که امور مربوط به بررسی، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد. این شورا در هر دانشکده تشکیل شده و پس از تصویب طرح های دانشجویی پذیرفته شده آن در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشگاه و قراردادی که با دانشگاه امضا شده و دانشجو می تواند طرح خود را انجام دهد.

شورای پژوهشی متشکل از 10 عضو می باشد، 5 نفر از اعضای هیئت علمی، 2 دانشجو، دبیر، سرپرست و مسئول واحد پژوهش(دبیر، مسئول کمیته دانشکده و مسئول واحد پژوهش به عنوان عضو حقوقی شورا هستند و نیاز به ابلاغ ندارند) که توسط دبیر بر اساس سوابق پژوشی انتخاب و حکم آن ها توسط سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به مدت یک سال صادر می گردد.

شرح وظایف

  • تدوین و تصویب سیاست های پژوهشی دانشکده
  • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات ابلاغ شده از کمیته تحقیقات مرکزی
  • بررسی و تصویب برنامه ها و طرح های پژوهشی دانشجویان دانشکده و ارجاع به کمیته تحقیقات مرکزی
  • بررسی و تصویب برگزاری همایش های علمی و پیشنهاد آن به شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده
آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۴۰۲