شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۳۱۹

اعضای شورای پژوهشی

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

سمت

1

دکتر حسینعلی ابراهیمی

استادیار فارماسیوتیکس

رییس دانشکده

2

دکتر احمد سلیمی

دانشیار سم شناسی

معاون پژوهشی دانشکده

3

دکتر حامد پارسا استادیار فارماکوگنوزی

معاون آموزشی دانشکده

4

دکتر مجتبی امانی

استاد بیوفیزیک

سرپرست امور بین الملل 

5

دکتر کیوان امیرشاهرخی

استاد فارماکولوژی

سرپرست داروخانه آموزشی 22 بهمن
6 دکتر سودا میکاییلی  استادیار داروسازی بالینی سرپرست دفتر توسعه آموزش
7 دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

8

دکتر سارا مصطفی لو

دانشیار سم شناسی

مدیر گروه فارماکولوژی

9

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

مدیر گروه شیمی دارویی

10

دکتر نسیم حاجی قهرمانی

استادیار بیوتکنولوژی

مدیر گروه فارماسیوتیکس

11

دکتر شهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

عضو هیأت علمی
12

دکتر محسن سقا

دانشیار آناتومی

عضو هیأت علمی

13

  دکتر محمد مأذنی

دانشیار بیوشیمی بالینی  عضو هیأت علمی

14

دکتر محمد جوهری

استادیار شیمی دارویی

عضو هیأت علمی

15

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

استادیار فارماسیوتیکس

عضو هیأت علمی

16

دکتر سعیده اللهیاری

استادیار فارماسیوتیکس

عضو هیأت علمی


شرح وظایف

1) تدوین و تصویب سیاست‌های پژوهشی دانشکده

2) برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات ابلاغ شده توسط معاون پژوهشی دانشگاه

3) بررسی و تصویب برنامه ها و طرح های پژوهشی دانشکده و ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه جهت تصویب نهایی

4) بررسی و تصویب طرح های ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشکده و ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه

5) بررسی و اظهار نظر در مورد مسائل ارجاع داده شده به شورا توسط رئیس دانشکده

6) بررسی تقاضای سفرهای علمی، فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به معاون پژوهشی دانشگاه

7) بررسی و تصویب برگزاری همایش‌های علمی و پیشنهاد به معاون پژوهشی دانشگاه 

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۴۰۲