نمودار سازمانی

تعداد بازدید:۱۴۳
نمودار سازمانی

نمودار سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی که در اردیبهشت 1397 توسط امیر محمد قربان پور طراحی شد و به تصویب شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه رسید. در این نمودار شما می توانید اطلاعاتی در مورد اعضا و نحوه ارتباط قسمت های مختلف و گروه های کمیته تحقیقات بدست آورید.

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۲