شورای مدیریت

تعداد بازدید:۲۴۸

اعضای شورا

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

     سمت

1

دکتر حسینعلی ابراهیمی

استادیار فارماسیوتیکس

رییس دانشکده 

2

دکتر حامد پارسا استادیار فارماکوگنوزی

معاون آموزشی

3

دکتر احمد سلیمی

دانشیار سم شناسی

معاون پژوهشی 

 4

دکتر سودا میکاییلی

استادیار داروسازی بالینی

سرپرست دفتر توسعه آموزش
5 دکتر ساقی سپهری استادیار شیمی دارویی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

6

دکتر کیوان امیرشاهرخی

استاد فارماکولوژی

سرپرست داروخانه آموزشی 22 بهمن
7 کمال محمدپور

ارشد مدیریت

رییس امور عمومی
8 الهام جعفری کارشناس بهداشت کارشناس دفتر توسعه آموزش / دبیر
آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۴۰۲