فارماسیوتیکس و بیوتکنولوژی دارویی

تعداد بازدید:۱۹۶۸

اعضای هیأت علمی:

نیمسال اول

نیمسال دوم

فارماسیوتیکس 1 - دکتر ابراهیمی

فارماسیوتیکس 1 - دکتر رضایی

فارماسیوتیکس 1 - دکتر اللهیاری

فارماسیوتیکس 2 نظری- دکتر رضایی

فارماسیوتیکس 4 نظری- دکتر رضایی

فارماسیوتیکس  4 - دکتر اللهیاری

کنترل میکروبی نظری - دکتر اللهیاری و دکتر احمدیان

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها - دکتر ابراهیمی

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها - دکتر اللهیاری

بیوتکنولوژی دارویی - دکتر حاجی قهرمانی

فارماسیوتیکس  5 - دکتر اللهیاری

فیزیکال فارماسی 1 - دکتر احمدیان

فیزیکال فارماسی 2 - دکتر حیدری

فراورده های آرایشی و بهداشتی دکتر رضایی

فراورده های بیولوژیک - دکتر حاجی قهرمانی

کارآموزی در عرصه صنعت داروسازی - دکتر رضایی/
دکتر ابراهیمی/ دکتر اللهیاری/ دکتر حیدری


آزمایشگاه فارماسیوتیکس

آزمایشگاه بیوتکنولوژی دارویی:

امکانات تحقیقاتی

1. پرس قرص تک سنبه

9. همزن سیگما

17. بن ماری شیکردار

2. قرص شمار

10. کپسول پرکن دستی

18. بن ماری

3. دستگاه آزمایش انحلال قرص

11. پن کوتینگ

19. هود شیمیایی

4. دستگاه آزمایش باز شدن قرص

12. سانتریفیوژ دوز بالا

20. هیتر استیرر

5. دستگاه فرسایش سنج قرص

13. سانتریفیوژ

21. PH متر

6. دستگاه سختی سنج قرص

14. همزن مکانیکی

22. یخچال فریزر

7. اوسیلاتور گرانولاتور

15. آون

23. ترازوی آنالیتیکال

8. همزن مکعبی

16. شیکر انکوباتور

24. دستگاه قالب گیری شیاف

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۲