کمیته ارزیابی و پایش آزمون

تعداد بازدید:۲۶۸

ردیف

نام عضو

رتبه علمی

     سمت

1

دکتر حسینعلی ابراهیمی

استادیار فارماسیوتیکس

رییس دانشکده  

2

دکتر کیوان امیرشاهرخی

استاد فارماکولوژی

سرپرست داروخانه آموزشی 22 بهمن

3

دکتر مجتبی امانی استاد بیوفیزیک سرپرست امور بین الملل دانشگاه

4

دکتر حامد پارسا

استادیار فارماکوگنوزی

معاون آموزشی 

5

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

معاون پژوهشی

6

دکتر سودا میکاییلی

استادیار داروسازی بالینی

سرپرست دفتر توسعه آموزش EDO و مسئول کمیته

7

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

8

دکتر منصور میران استادیار فارماکوگنوزی سرپرست باغ گیاهان دارویی
9

دکتر سارا مصطفی لو

دانشیار سم شناسی

مدیر گروه فارماکولوژی
10

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

 مدیر گروه شیمی دارویی

11

دکتر نسیم حاجی قهرمانی 

استادیار بیوتکنولوژی

مدیر گروه فارماسیوتیکس
12 دکتر شهاب بهلولی استاد فارماکولوژی عضو هیأت علمی
13 دکتر محمد جوهری استادیار شیمی دارویی عضو هیأت علمی

14

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

عضو هیأت علمی
15 دکتر محمد پوررشید استادیار داروسازی بالینی عضو هیأت علمی

 

جلسات برگزارشده

ردیف

عنوان

تاریخ جلسه

جلسه شانزدهم  نظر سنجی از اساتید درباره  برگزاری آزمون یادگیری مبتنی بر تیم 1401/10/12
جلسه پانزدهم جلسه نظر سنجی از اساتید در باره برگزاری آزمون درس کنترل میکروبی عملی به شکل ایستگاهی 1401/10/12
جلسه چهاردهم جلسه ی بازنگری در شیوه نامه ی نظام ارزیابی دانشجویان دانشکده ی داروسازی 1401/06/08
جلسه سیزدهم ارزیابی بلوپرینت گروه فارماکولوژی و سم شناسی     1401/06/08
جلسه دوازدهم ارزیابی بلوپرینت گروه شیمی دارویی و فارماکوگنوزی 1401/05/31
جلسه یازدهم ارزیابی بلوپرینت گروه بالینی 1401/05/22
جلسه دهم ارزیابی بلوپرینت گروه آموزشی فارماسیوتیکس و بیوتکنولوژی   1401/05/04
جلسه نهم نحوه ی برگزاری امتحان کارآموزی 2 واحد شهری به شکل   OSPE 1400/12/01
جلسه هشتم

بررسی شیوه برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت مجازی 

1400/03/04

جلسه هفتم

بررسی شیوه نامه برگزاری آزمون های مجازی و امتحانات پایان ترم

99/11/26

جلسه ششم

نحوه برگزاری و ارزیابی آزمون های پایانی نیمسال دوم 99-98

99/04/23

جلسه پنجم

نحوه برگزاری و ارزیابی آزمون های پایانی نیمسال دوم 99-98

99/04/09

جلسه چهارم

نحوه برگزاری و ارزیابی آزمون های پایانی نیمسال اول 99-98

98/10/22

جلسه سوم

بررسی مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و در خصوص آزمون های پایان ترم

98/03/28

جلسه دوم

مرور شیوه نامه آزمون، بررسی مصوبه شورای آموزشی دانشگاه در خصوص آزمون های تئوری

97/09/26

جلسه اول

تدوین شیوه نامه نظام ارزیابی آزمون

97/07/12

 

لینک های مفید:


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۴۰۲