اعضای هیأت علمی

تعداد بازدید:۳۵۴۳

گروه فارماکولوژی و سم شناسی:

 1. دکتر سارا مصطفی لو (دانشیار سم شناسی / مدیر گروه)
 2. دکتر شهاب بهلولی (استاد فارماکولوژی)
 3. دکتر کیوان امیر شاهرخی (استاد فارماکولوژی)
 4. دکتر احمد سلیمی (دانشیار سم شناسی)

 گروه فارماسیوتیکس و بیوتکنولوژی دارویی:

 1. دکتر نسیم حاجی قهرمانی (استادیار بیوتکنولوژی دارویی / مدیر گروه)
 2. دکتر محمد برزگر جلالی (استاد ممتاز فارماسیوتیکس_ استاد افتخاری دانشکده داروسازی)
 3.  دکتر حسینعلی ابراهیمی (استادیار فارماسیوتیکس)
 4.  دکتر لیلا رضایی شیرمرد (استادیار فارماسیوتیکس)
 5. دکتر سعیده اللهیاری (استادیار فارماسیوتیکس)

گروه داروسازی بالینی:

 1. دکتر سید محمدحسن پوررشید (استادیار داروسازی بالینی)
 2. دکتر سودا میکائیلی (استادیار داروسازی بالینی)

گروه  شیمی دارویی و فارماکوگنوزی:

 1. دکتر نیما رزاقی اصل (دانشیار شیمی دارویی/ مدیر گروه)
 2. دکتر مجتبی امانی (استاد بیوفیزیک)
 3. دکتر محمد جوهری (استادیار شیمی دارویی)
 4.  دکتر ساقی سپهری (استادیار شیمی دارویی)
 5. دکتر منصور میران (استادیار فارماکوگنوزی)
 6. دکتر حامد پارسا (استادیار فارماکوگنوزی)

هیأت علمی پژوهشی:

 1. دکتر معصومه دادخواه (استادیار فیزیولوژی پزشکی)

 

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۲