درباره ما

تعداد بازدید:۲۰۰

استفاده از حیوانات برای پژوهش جهت پیشرفت های پزشکی ضروری می باشد و مطالعات درون تنی بر پایه مدل های حیوانی بخش مهمی از برنامه تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشکده است. واحد آزمایشگاهی حیوانات دانشکده داروسازی، واقع در محوطه دانشکده، در سال 1395 تأسیس و از سال 1397 جهت نگهداری حیوانات برای انجام پژوهش های حیوانی تجهیز شد. ساختمان دارای فضاها و اتاق هایی برای نگهداری حیوانات (جوندگان)، برگزاری کارگاه، تزریق و گاواژ، انجام اعمال جراحی و همچنین اجرای مطالعات رفتاری است. این واحد زیر نظر معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی اداره می گردد.

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۴۰۱