فرم ها

تعداد بازدید:۱۳۱۱

فرم های پایان نامه در حقیقت پرسشنامه هایی هستند که در مراحل مختلف معرفی، تصویب، اجراء و دفاع از پایان نامه توسط مسئولین، اساتید و دانشجویان دانشکده تکمیل می گردند تا روند پایان نامه با نظم بیشتری پیش رود.

تماس با امور پایان نامه:

 نشانی: اردبیـل خیابان دانشگـاه، بالاتر از دریاچه شورابیـل- دانشگـاه علوم پزشکی اردبیـل- دانشکده داروسازی- اداره پژوهش- امور پایان نامه

تلفاکس: 33522197 -045

تلفن: شماره داخلی: (140) 39-33522437  045

پست الکترونیکی: thesis@pharmacy.arums.ac.ir

آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۲