امکانات تحقیقاتی

تعداد بازدید:۲۶۳

آزمایشگاه فارماکولوژی و سم شناسی:

 نام دستگاه

 نام دستگاه

1. دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC-MS)

14.هیتر استیرر

2. دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی (HPLC)

15. pH متر

3. نانودراپ اسپکتروفوتومتر

16. هموژنایزر اولتراسونیک

4. آنالیز گرمایی تفاضلی(DTA)

17. روتاتور و شیکر

5. فلوسایتومتری

18. دستگاه تولید آب دیونیزه

6. پاورلب

19. هود لامینار کلاس II

7. اتولب

20. یخچال فریزر

8. سیستم های لیوفیلزه سازی و فریزدرایر

21. ترازو 2 رقم و 4رقم

9. سیستم های تهیه لیپوزم و نانولیپوزم

22. قفس متابولیک

10. دستگاه FTIR 

23. بن ماری

11. سانتریفیوژ یخچال دار

24. هود شیمیایی

12. سیرکولاتور

25. آون

13. هات بلوک (خشک کن)

 26.یخ ساز

 


آزمایشگاه فارماسیوتیکس:

نام دستگاه

نام دستگاه

1. پرس قرص تک سنبه

13. سانتریفیوژ

2. قرص شمار

14. همزن مکانیکی

3. دستگاه آزمایش انحلال قرص

15. آون

4. دستگاه آزمایش باز شدن قرص

16. شیکر انکوباتور

5. دستگاه فرسایش سنج قرص

17. بن ماری شیکردار

6. دستگاه سختی سنج قرص

18. بن ماری

7. اوسیلاتور گرانولاتور

19. هود شیمیایی

8. همزن مکعبی

20. هیتر استیرر

9. همزن سیگما

21. PH متر

10. کپسول پرکن دستی

22. یخچال فریزر

11. پن کوتینگ

23. ترازوی آنالیتیکال

12. سانتریفیوژ دوز بالا

24. دستگاه قالب گیری شیاف

 


آزمایشگاه فارماکوگنوزی:

 نام دستگاه 

1. میکروسکوپ 

2. لوپ

3. شوف بالن

4. هود شیمیایی

4. بن ماری روغنی


آزمایشگاه بیوتکنولوژی:

نام دستگاه

1. سیستم ژل داک

2. میکروسانتریفیوژ

3. تانک الکتروفورز افقی وعمودی

4. اتوکلاو

5. انکوباتور

6. هود لامینار کلاس II

7. یخچال

8. میکروسکوپ AFM

 


آزمایشگاه شیمی دارویی:

 

 نام دستگاه

نام دستگاه

1. روتاری

9. پمپ خلأ

2. میکروسانتریفیوژ

10. یخچال فریزر

3. هیتر استیرر

11. ترازو 2 رقم و 5رقم

4. pH متر

12. بن ماری

5. دستگاه تعیین نقطه ذوب

13. شوف بالن

6. پمپ پریستالتیک

14. هود شیمیایی

7. دستگاه آب مقطرگیری

15. آون

8. رآکتور 2 لیتری

16. کابینتUV 

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۴۰۱