کارگاه ها و ژورنال کلاب ها

تعداد بازدید:۱۹۰

کارگاه های برگزار شده

عنوان ارائه دهنده زمان سطح
نرم افزار CorelDraw دکتر سعیده الهیاری شهریور ماه 1400 کشوری
عطرسازی دکتر منصور میران شهریور ماه 1400 کشوری
شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی دکتر ساقی سپهری شهریور ماه 1400 کشوری
داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو دکتر نیما رزاقی اصل شهریور ماه 1400 کشوری
شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی دکتر ساقی سپهری مرداد 1398 کشوری
داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو دکتر نیما رزاقی اصل مرداد 1398 کشوری
سنتز و شناسایی نانوذرات پیشرفته و کاربرد آنها در سیستم های دارورسانی هوشمند دکتر محمد جوهری مهر ماه 1397 کشوری
شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی دکتر ساقی سپهری شهریور ماه 1397 کشوری
داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو  دکتر نیما رزاقی اصل شهریور ماه 1397 کشوری
شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی دکتر ساقی سپهری شهریور ماه  1396 کشوری
داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو دکتر نیما رزاقی اصل شهریور ماه  1396 کشوری
سنتز و شناسایی نانوذرات پیشرفته و کاربرد آنها در سیستم های دارورسانی هوشمند دکتر محمد جوهری شهریور ماه 1396 کشوری
سنتز و شناسایی نانوذرات پیشرفته و کاربرد آنها در سیستم های دارورسانی هوشمند دکتر محمد جوهری شهریور ماه  1395 کشوری
شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی دکتر ساقی سپهری  شهریور ماه 1395 کشوری
داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو

دکتر نیما رزاقی اصل

شهریور ماه 1395 کشوری
جستجوی پیشرفته با موتورهای جستجو

 دکتر ساقی سپهری

آبان ماه 1394 دانشگاهی
داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو

دکتر نیما رزاقی اصل

شهریور ماه 1394 کشوری
Power Point

دکتر نرگس شکری

خرداد ماه 1394 دانشگاهی
EndNote

دکتر آمنه اسلام پرست

اردیبهشت ماه 1394

دانشگاهی
Chem Draw (دوبعدی / سه بعدی) در دو نوبت

دکتر نیما رزاقی اصل /
علی سراج یعقوبی و بهزاد فرهنگی

فروردین ماه 1394

اردیبهشت ماه 1394

 دانشگاهی
روش تحقیق دکتر شهاب بهلولی

فروردین ماه 1394

دانشگاهی
داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو دکتر نیما رزاقی اصل

مهر ماه 1393

کشوری
جستجوی ساده و پیشرفته با موتورهای جستجوی عمومی صغری گلمغانی

شهریور ماه 1393

دانشگاهی
داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو دکتر نیما رزاقی اصل شهریور ماه 1393 کشوری
ChemDraw دکتر نیما رزاقی اصل اسفند ماه 1392 /
فروردین ماه 1393
دانشگاهی
روش تحقیق و پروپوزال نویسی در داروسازی دکتر شهاب بهلولی مهر ماه 1392 دانشگاهی
معرفی پایگاههای اطلاعاتی تخصصی پزشکی و داروسازی دکتر شهاب بهلولی

مهر ماه 1392

دانشگاهی
جستجوی ساده و پیشرفته با موتورهای جستجوی عمومی دکتر شهاب بهلولی

مهر ماه 1392

دانشگاهی

 

ژورنال کلاب های تخصصی برگزارشده

عنوان ارائه دهنده زمان

راهبردهای مبتنی بر استفاده از هیدروژل برای درمان عفونت های ناشی از زخم

دکتر زینب احمدیان اسفند 1399

نقش ورزش در تغییرات ساختاری مغز ناشی از استرس مزمن در دوران نوجوانی

 دکتر معصومه دادخواه بهمن 1399

انحراف طول تلومر و اختلاف بیان سطح رونوشت های TERRA در اوتیسم

دکتر یاسین پناهی بهمن 1399

 

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۲