پژوهش

تعداد بازدید:۶۷۳

مدیریت و کارکنان:

تماس با ما

نشانی: اردبیـل خیابان دانشگـاه، بالاتر از دریاچه شورابیـل- دانشگـاه علوم پزشکی اردبیـل- دانشکده داروسازی- اداره پژوهش

تلفاکس: 33522197 -045

تلفن: شماره داخلی: (139) 39-33522437  045

پست الکترونیکی: 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲