کمیته برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۲۴۶

اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

     سمت

1

دکتر حسینعلی ابراهیمی

استادیار فارماسیوتیکس

رییس دانشکده  
2 دکتر ساقی سپهری استادیار شیمی دارویی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی و مسئول کمیته
3 دکتر مجتبی امانی استاد بیوفیزیک سرپرست امور بین الملل دانشگاه

4

دکتر حامد پارسا

استادیار فارماکوگنوزی

معاون آموزشی 

5

دکتر احمد سلیمی

دانشیار سم شناسی

معاون پژوهشی

6

دکتر سودا میکاییلی

استادیار داروسازی بالینی

سرپرست دفتر توسعه آموزش

7 دکتر کیوان امیرشاهرخی

استاد فارماکولوژی

سرپرست داروخانه آموزشی 22 بهمن
8 دکتر منصور میران استادیار فارماکوگنوزی سرپرست باغ گیاهان دارویی

9

دکتر سارا مصطفی لو

دانشیار سم شناسی

مدیر گروه فارماکولوژی

10

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

 مدیر گروه شیمی دارویی

11

دکتر نسیم حاجی قهرمانی 

استادیار بیوتکنولوژی

مدیر گروه فارماسیوتیکس
12 دکتر محمد جوهری استادیار شیمی دارویی عضو هیأت علمی
13

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

عضو هیأت علمی
14 دکتر محمد پوررشید استادیار داروسازی بالینی عضو هیأت علمی

جلسات برگزار شده

ردیف

 عنوان

 تاریخ

جلسه پانزدهم بازنگری در برنامه های آموزشی 1401/09/16
جلسه چهاردهم بررسی استاندارد های اعتبار بخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور   1401/03/30

جلسه سیزدهم

پایش درس آنالیز دستگاهی 2 – دکتر محمد جوهری

1400/09/10

جلسه دوازدهم

پایش درس شیمی دارویی 2 – دکتر ساقی سپهری

1400/09/10

جلسه یازدهم

پایش درس فارماکوگنوزی 2 نظری – دکتر منصور میران

1400/00/91

جلسه دهم

پایش درس بیوتکنولوژی دارویی – دکتر نسیم حاجی قهرمانی

1400/08/24

جلسه نهم

پایش درس کنترل میکروبی داروها نظری – دکتر سعیده اللهیاری

1400/08/24

جلسه هشتم

پایش درس کنترل میکروبی داروها نظری – دکتر زینب احمدیان

1400/08/17

جلسه هفتم

پایش درس فارماکوگنوزی 2 نظری – دکتر حامد پارسا

1400/08/10

جلسه ششم

نشست با اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

1400/08/10

جلسه پنجم

بررسی فرم های نظرسنجی کوریکولوم درسی

1400/08/03

جلسه چهارم

نشست با اعضای کمیته برنامه ریزی درسی جهت بررسی کوریکولوم درسی (4)

99/04/18

جلسه سوم

نشست با اعضای کمیته برنامه ریزی درسی جهت بررسی کوریکولوم درسی (3)

98/11/28

جلسه دوم

نشست با اعضای کمیته برنامه ریزی درسی جهت بررسی کوریکولوم درسی (2)

98/11/08

جلسه اول

نشست با اعضای کمیته برنامه ریزی درسی جهت بررسی کوریکولوم درسی (1)

98/10/16

 

فرم ها
آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۴۰۲