علایق تحقیقاتی

تعداد بازدید:۲۴۷

علایق تحقیقاتی بیانگر آن دسته از حیطه های علمی است که اساتید دانشکده داروسازی در آن راستا پژوهش های خود را انجام می دهند. پیشنهاد می شود دانشجویان قبل از انتخاب موضوع پایان نامه، با علایق تحقیقاتی اساتید آشنا گردند تا بتوانند موضوع مورد علاقه خویش را با دقت بیشتری برگزینند.

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۴۰۱