اولویت ها وعلایق تحقیقاتی

تعداد بازدید:۲۲۴

فارماکولوژی و سم شناسی

 1. مطالعه اثرات ترکیبات شیمیایی و گیاهی بر روی سرطان های دستگاه گوارش به روش های  In-Vitro و In-Vivo
 2. مطالعه اثرات ترکیبات شیمیایی و گیاهی بر مدل های حیوانی التهاب مانند کولیت، نارسایی کبدی و کلیوی
 3. دارورسانی با استفاده از فناوری های نوین
 4. تهیه پلیمرهای چاپ شده مولکولی به عنوان رسپتورهای مصنوعی برای مولکول هدف
 5. مطالعه مکانیسم و اثر ترکیبات مختلف بر پیگمانتاسیون
 6. مطالعه اثرات ترکیبات شیمیایی و گیاهی بر روی بیماری های اتوایمیون
 7. توکسیکولوژی سلولی و مولکولی با نگاهی ویژه به مکانیسم های استرس اکسیداتیو، پاسخ های التهابی و آپاپتوز
 8. توکسیکولوژی مواد دارویی و غیردارویی با نگاهی ویژه به داروهای مورد استفاده در بیماریهای مزمن، نانوذرات، آلاینده ها (فلزات سنگین،آفت کش ها،  زینوستروژن ها)
 9. مسمومیت های حاد و مزمن با نگاه ویژه به شیوع، تشخیص و کنترل

فارماسیوتیکس

 1. استفاده از سامانه های نوین دارورسانی برای بهبود عملکرد و درمان دارویی
 2. استفاده از نانوذرات مختلف پلیمری، لیپیدی، میسلی و ... برای دارورسانی
 3. تهیه سیستم های آهسته رهش تزریقی
 4. تهیه سیستم های نوین دارورسانی برای تحویل نوکلئیک اسیدها و پروتئین ها
 5. آنالیز دستگاهی اشکال دارویی
 6. تهیه و ارزیابی فراورده های پوست، مو و آرایشی و بهداشتی
 7. مطالعات مربوط به ارزیابی نظام دارویی کشور
 8. مطالعات بیوفارماسی و هم ارزی زیستی داروها
 9. مطالعات مرتبط با کنترل خواص فیزیکوشیمیایی و میکروبی فراورده های دارویی
 10. بررسی وضعیت صنایع دارویی و ارزیابی کمی و کیفی تولید فراورده های دارویی در ایران

فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی

 1. بررسی مسیرهای سیگنالینگ سلولی جهت درمان سرطان
 2. تولید پپتیدها، شبه پپتیدها، اسید های نوکلئیک وپروتئینهای درمانی با فرآیندهای بیوتک
 3. تولید آنتی بادیهای مونوکلونال جهت استفاده مستقیم در درمان بیماریها و جهت هدف گیری بهتر مواضع درمانی
 4. استفاده از سلولهای پستانداران در تولید انبوه داروهای بیوتک
 5. استفاده از میکروبها، مخمرها و نمایش فاژ در تولید داروها

داروسازی بالینی

 1. طراحی و اجرای کار آزمایی‌های بالینی تصادفی سازی شده (Randomized Clinical Trials)
 2. پایش ایمنی و عوارض دارودرمانی (Pharmacovigilance)
 3. ارزیابی خطاهای دارویی (Medication Error)
 4. فارماکوکینتیک بالینی
 5. ارزیابی میزان مصرف داروها با به‌کارگیری سیستم بین  المللی   ATC/DDD
 6. ارزیابی مصرف منطقی داروها و پایش دارودرمانی در بخش‌های مختلف بیمارستان

شیمی دارویی

 1. سنتز و آنالیز ساختاری ترکیبات هتروسیکل دارویی جدید به منظور ارزیابی فعالیت ضدسرطان، آنتی باکتریال، ضدقارچ، ضدویروس، ضدالتهاب، آنتی اکسیدانی و همچنین اثر بر اختلالات سیستم عصبی مرکزی (CNS)
 2. مطالعات کیفی و کمی رابطه ساختار- فعالیت بیولوژیک و کاربرد آن در طراحی و بهینه سازی ترکیبات ضد سرطان، آنتی باکتریال، ضد قارچ، ضد ویروس، ضد التهاب، آنتی اکسیدانت و همچنین ترکیبات مؤثر بر اختلالات سیستم عصبی مرکزی (CNS)
 3. استفاده از تکنیک های بیوانفورماتیک مولکولی (داکینگ مولکولی، دینامیک مولکولی، محاسبات کوانتو مکانیکی و QSAR) در غربالگری مجازی و طراحی منطقی ترکیبات ضد سرطان، آنتی باکتریال، ضد قارچ، ضد ویروس، ضد التهاب، آنتی اکسیدانت و همچنین ترکیبات مؤثر بر اختلالات سیستم عصبی مرکزی (CNS)
 4. آنالیز واندازه گیری انواع داروها در نمونه های بیولوژیک و فرمولاسیون های دارویی
 5. طراحی و سنتز داروهای نانو و تست های بیولوژیک آنها
 6. طراحی و ساخت داروهای بیولوژیک به خصوص واکسن های ضد سرطان
 7. بهینه سازی روش­های سنتز ترکیبات شیمیایی با استفاده از روشهای جدید و شیمی سبز
 8.  بهینه سازی روش های مجازی طراحی دارو با استفاده از روش های جدید آماری
آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۴۰۱