فرایندها

تعداد بازدید:۶۴۵

فرایند به معنای روش ویژه انجام کار است که مراحل مختلفی را شامل می شود. تعریف مشخص فرآیندهای مرتبط با یک موضوع، منجر به اجرای سیستماتیک برنامه ها شده و نظم کاری را ایجاد می نماید.

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۲