کمیته راهبردی

تعداد بازدید:۳۸۲

اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بر اساس برنامه راهبردی 5 ساله فعالیت خود را انجام می دهند تا دانشکده بتواند اهداف کلان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را در رسالت های آموزشی، تحقیقی و خدمات سلامت پشتیبانی نماید. برنامه پنج ساله جاری بازه زمانی 1397تا 1402 (2018 تا 2023 میلادی) را شامل می شود.

اعضای کمیته

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

     سمت

1

دکتر حسینعلی ابراهیمی

استادیار فارماسیوتیکس

رییس دانشکده / مسئول کمیته

2

دکتر حامد پارسا

استادیار فارماکوگنوزی

معاون آموزشی دانشکده

3

دکتر احمد سلیمی

دانشیار سم شناسی

معاون پژوهشی دانشکده

 4

دکتر سودا میکاییلی

استادیار داروسازی بالینی

سرپرست دفتر توسعه آموزش دانشکده / دبیر کمیته
5 دکتر ساقی سپهری استادیار شیمی دارویی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

6

دکتر کیوان امیرشاهرخی

استاد فارماکولوژی

سرپرست داروخانه آموزشی 22 بهمن
7 دکتر سارا مصطفی لو

دانشیار سم شناسی

مدیر گروه فارماکولوژی
8 دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

مدیر گروه شیمی دارویی
9 دکتر نسیم حاجی قهرمانی استادیار بیوتکنولوژی مدیر گروه فارماسیوتیکس
10 دکتر شهاب بهلولی استاد فارماکولوژی عضو هیأت علمی
11

دکتر لیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

عضو هیأت علمی


جلسات برگزار شده

ردیف

عنوان

تاریخ جلسه

جلسه اول

بررسی عناوین کلی استراتژیک(بخش اول)

92/10/28

جلسه دوم

بررسی عناوین کلی استراتژیک(بخش دوم)

92/10/30

جلسه سوم

بررسی عناوین کلی استراتژیک (بخش سوم)

92/11/02

جلسه چهارم

بررسی عناوین کلی استراتژیک (بخش چهارم)

92/11/12

جلسه پنجم

بررسی عناوین کلی استراتژیک (بخش پنجم)

94/01/31

جلسه ششم

بررسی عناوین کلی استراتژیک (بخش ششم)

97/07/24

جلسه هفتم

بازنگری و تدوین برنامه استراتژیک

97/07/25

جلسه هشتم

بازنگری محتوای فصل آموزش و اهداف مربوطه (بخش اول)

97/07/26

جلسه نهم

بازنگری محتوای فصل آموزش و اهداف مربوطه (بخش دوم)

97/07/30

جلسه دهم

بازنگری عناوین کلی برنامه استراتژیک (بخش اول)

99/08/15

جلسه یازدهم

بازنگری عناوین کلی برنامه استراتژیک (بخش دوم)

99/09/22

جلسه دوازدهم

بازنگری عناوین کلی برنامه استراتژیک (بخش سوم)

99/09/26

جلسه سیزدهم

بازنگری عناوین کلی برنامه استراتژیک (بخش چهارم)

99/09/29

جلسه چهاردهم

بازنگری عناوین کلی برنامه استراتژیک (بخش پنجم)

99/10/23

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۴۰۲