رسالت و چشم انداز

تعداد بازدید:۶۱۳

رسالت

رسالت دانشکده همسو با رسالت دانشگاه با هدف ارتقای کیفیت مداوم در آموزش دانشجویان، پژوهش، دانش پژوهی و ارائه خدمات بر آن است تا با آموزش پاسخگو محور نیازهای جامعه و نظام سلامت را مرتفع نماید، به نحوی که با تأمین مراقبت های دارویی در دسترس و همگرا باعث ارتقای کیفیت خدمات درمانی شود. علاوه بر این، دانشکده داروسازی مصمم است تا در حیطه تربیت، آموزش و پژوهش پیشرفته در علوم دارویی، بالینی و سلامت گام بردارد تا بتواند رفتارهای حرفه ای و اخلاقی مسئولین، اعضای هیأت علمی، کارکنان و ارائه خدمات به دانشجویان را ارتقا بخشد.

چشم انداز

دانشکده داروسازی اردبیل مصمم است در راستای اسناد بالا دستی کشور، به عنوان یکی از دانشکده های پیشرو در امر آموزش، تحقیق وارائه خدمات داروسازی درسطح ملی و بین المللی شناخته شود تا بتواند همگام با سایر حرف پزشکی و رشته های مرتبط در کشف، توسعه و استفاده مناسب داروها و افزایش سطح سلامتی و رفاه مردم همکاری موثری داشته باشد.

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۴۰۱