جلسه دفاع پایان‌نامه

تعداد بازدید:۴۹۱۹
جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی داروسازی

عنوان: 

بررسی اثر تری انتین بر اختالل شناختی ناشی از آلومینیوم کلرید در موش های صحرایی

اساتید راهنما:

 • دکتر سارا مصطفی لو (دانشیار سم شناسی)
 • دکتر محمد امانی (استادیار فیزیولوژی)

استاد مشاور:

 • زنده یاد دکتر پرهام محمدی  (دانشیار فارماکولوژی)

داوران:

 • دکتر کیوان امیرشاهرخی (دانشیار فارماکولوژی)
 • دکتر محمد مأذنی (استاد بیوشیمی)

نام دانشجو:

 • روح اله موسوی نسب

زمان و مکان:

زمان: دوشنبه 1402/12/14 ساعت 13:30-11:30

مکان: سالن آمفی تئاتر زنده یاد دکتر پرهام محمدی

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی داروسازی

عنوان: 

طراحی یک واکسن کاندید پپتیدی جدید علیه سرطان معده با استفاده از روش های ایمونوانفورماتیکی

استاد راهنما:

 • دکتر نسیم حاجی قهرمانی (استادیار بیوتکنولوژی دارویی)

استاد مشاور:

 • دکتر ساقی سپهری (استادیار شیمی دارویی)

داوران:

 • دکتر لیلا رضایی (استادیار فارماسیوتیکس)
 • دکتر محمد جوهری (استادیار شیمی دارویی)

نام دانشجو:

 • سید فاطمه میرمحسنی

زمان و مکان:

زمان: شنبه 1402/12/19 ساعت 12:00-10:00

مکان: سالن آمفی تئاتر زنده یاد دکتر پرهام محمدی

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی داروسازی

عنوان: 
اثر کروسین بر میزان بیان ژنهای Nrf1,Mfn2,Drp1,Pgc1α و  B2M در ریه موشهای حساس شده با اوآلبومین 

اساتید راهنما:

 • دکتر مجتبی امانی (استاد بیوفیزیک)
 • دکتر محمدرضا اصلانی (استادیار فیزیولوژی)

استاد مشاور:

 • دکتر نرگس سوزنگر (دکترای تخصصی پزشکی مولکولی)

داوران:

 • دکتر علی عابدی (استادیار فیزیولوژی)
 • دکتر حامد پارسا (استادیار فارماسیوتیکس)

نام دانشجو:

 • فاطمه عباسی

زمان و مکان:

زمان: یکشنبه 1402/12/20 ساعت 12:00-10:00

مکان: سالن آمفی تئاتر زنده یاد دکتر پرهام محمدی

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی داروسازی

عنوان: 

فرمولاسیون و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوپارتیکلهای کیتوزان حاوی گالیک اسید

استاد راهنما:

 • دکتر لیلا رضایی (استادیار فارماسیوتیکس)

داوران:

 • دکتر نسیم حاجی قهرمانی (استادیار بیوتکنولوژی)
 • دکتر نسترن هاشم زاده (استادیار فارماسیوتیکس)

نام دانشجو:

 • پانیذ آزادی مقدم

زمان و مکان:

زمان: دوشنبه 1402/12/21 ساعت 12:00-10:00

مکان: سالن آمفی تئاتر زنده یاد دکتر پرهام محمدی

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای عمومی داروسازی

عنوان: 

بررسی الگوی مصرف سفازولین در بخش جراحی بیمارستان فاطمی اردبیل طی شش ماهه اول سال 140

استاد راهنما:

 • دکتر سید محمدحسن پوررشید (استادیار داروسازی بالینی)

استاد مشاور:

 • دکتر حسین بهزاد وکیل (متخصص داروسازی بالینی)

داوران:

 • دکتر فاطمه محمدقلیزاد (متخصص داروسازی بالینی)
 • دکتر محمد جوهری اهر (استادیار شیمی دارویی)

نام دانشجو:

 • علی اصلانی

زمان و مکان:

زمان: سه شنبه 1402/12/22 ساعت 14:00-12:00

مکان: سالن آمفی تئاتر زنده یاد دکتر پرهام محمدی

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۴۰۲