بر اساس نمایه در پایگاه Pubmed

تعداد بازدید:۹۴۵

H-Index اعضای هیأت علمی بر اساس نمایه در پایگاه Pubmed

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/ رشته

مرتبه علمی

تعداد مقالات نمایه شده

 1.

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

دانشیار

100

 2.

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

41

 3.

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

30

4. دکتر ساقی سپهری دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی استادیار 28
5.

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

دانشیار

27

6.

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

27

7.

دکتر محمد جوهری اهر

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

 استادیار

24

 8.

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

21

9.

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

9

10. دکتر منصور میران دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی استادیار 9
 11.

دکتر نسیم حاجی قهرمانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوتکنولوژی دارویی

استادیار 

8

12.

دکتر حسینعلی ابراهیمی

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

7

13.

دکتر سعیده اللهیاری

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

6

14.

دکتر معصومه دادخواه

دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی

استادیار پژوهشی

6

15.

دکتر سید محمدحسن پوررشید

دکترای تخصصی داروسازی بالینی

استادیار

4

 15.

دکتر حامد پارسا

دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

استادیار

3

 17.

دکتر سودا میکاییلی میرک

دکترای تخصصی داروسازی بالینی

استادیار

1

 

 

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۴۰۲