مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی سپیده دشتی
تحصیلات کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
سمت
  • کارشناس علم سنجی
  • مسئول محتوای وب سایت
نشانی الکترونیکی researchoffice@pharmacy.arums.ac.ir
شماره تلفن

شماره داخلی: (139) 39-37 224 335 045

 

اهم شرح وظایف

1.    اعتبار سنجی مقالات منتشر شده در دانشکده
2.    به روزرسانی شاخص H-Index اعضای هیأت علمی دانشکده
3.    اطلاع رسانی و نظارت در خصوص آدرس دهی یکسان و استاندارد در تولیدات علمی دانشکده
4.    شناسایی و معرفی مقالات پر ارجاع دانشکده و مطالعه و معرفی عوامل موثر بر ارجاع زیاد به مقالات 
5.   ارائه مشاوره در خصوص شاخص های ارزیابی مجلات به محققان و اساتیدی که قصد چاپ مقاله دارند
6.    اطلاع رسانی در خصوص پیشرفت های پژوهشی و فناوری دانشکده بر اساس شاخص های علم سنجی
7.    تهیه گزارش مستمر از وضعیت جاری، میزان رشد و عوامل موثر بر برونداد تحقیقات پژوهشی دانشکده

                                                                                       (به روز رسانی: مهر 1398)