مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

فریبا بدرزاده

تحصیلات

کارشناس اتاق عمل

سمت

کارشناس علم سنجی

نشانی الکترونیکی

researchoffice@pharmacy.arums.ac.ir

شماره تلفن

شماره داخلی: (139)  -04533522437

 

اهم شرح وظایف

1.    اعتبار سنجی مقالات منتشر شده در دانشکده
2.    بررسی شاخص H-Index دانشکده
3.    اطلاع رسانی و نظارت در خصوص آدرس دهی یکسان و استاندارد در تولیدات علمی دانشکده
4.    شناسایی و معرفی مقالات پر ارجاع دانشکده و مطالعه و معرفی عوامل موثر بر ارجاع زیاد به مقالات 
5.   ارائه مشاوره در خصوص شاخص های ارزیابی مجلات به محققان و اساتیدی که قصد چاپ مقاله دارند
6.    اطلاع رسانی در خصوص پیشرفت های دانشکده بر اساس شاخص های علم سنجی
7.    تهیه گزارش مستمر از وضعیت جاری، میزان رشد و عوامل موثر بر برونداد پژوهشی دانشکده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (به روز رسانی: تیر 1397)