مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی سپیده دشتی
تحصیلات کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
سمت کارشناس اداره ی پژوهش / مسئول محتوای وب سایت / کارشناس امور پایان نامه ها
نشانی الکترونیکی researchoffice@pharmacy.arums.ac.ir
شماره تلفن

شماره داخلی: (140) 39-37 224 335 045

 

اهم شرح وظایف

الف ) امور اداري و دفتري
1.    تهيه و تنظيم پيش‌نويس مكاتبات داخلي گروه
2.    تنظيم اوليه قراردادهاي پژوهشي، قرارداد طرح ها و پایان نامه ها
3.    تهیه آرشیو مقالات، نامه‌ها و طرح هاي پژوهشي مصوب
4.    انجام مراحل پروسه تشویق جایزه مقالات
5.    ارسال لیست حق التحقیق
6.    هماهنگی پروسه شرکت در کنگره ها و انجام امور مربوط به آنها
7.    شرکت در جلسات شورای پژوهشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و تنظیم صورتجلسه
8.    پيگيري مصوبات كليه جلسات شورای پژوهشی و ارسال مصوبات جلسات به مسئولين و اشخاص ذيربط

 

ب) امور كارشناسی
1.    جمع‌آوري اطلاعات لازم پيرامون كليه نيازهاي گروه ها به منظور استفاده در همايش‌ها و نشست‌هاي علمی
2.    تهیه فرایند تمام مراحل پژوهشی در دانشکده
3.    برگزاری كارگاه های مربوطه
4.    همكاري با کارشناسان امور پژوهشی،  نظارت و ارزشیابی در تهیه و تدوین گزارش های مربوط
5.    ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي و مساعدت در اجراي آنها
6.    همكاري در خصوص اجراي پايان نامه ها
7.    هماهنگي جهت ايجاد ارتباط مؤلفان يا مترجمان با معاونت پژوهشي دانشگاه جهت اخذ مجوز براي تأليف و ترجمه كتب
8.    معرفي اعضاي هيئت علمي متقاضي جهت استفاده از فرصت مطالعاتي
9.    انجام مراحل مربوط به پرداخت هزینه برای گزارش نهایی طرح ها و هزینه شرکت در کنگره ها و .... به حسابداری
10.  تکمیل اطلاعات سمات
11.  تکمیل فایل مستندات پژوهشی سالانه و ارسال به معاونت پژوهشي دانشگاه

(به روز رسانی:  بهمن 1396)