H-Index اعضای هیأت علمی

اچ ایندکس h-index شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثلاً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها و دانشمندان یک کشور نیز قابل استفاده است. این ایندکس در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) توسط فیزیکدانی به نام Jorge E. Hirsch پیشنهاد شد و از این رو گاهی با نام‌های هیرش ایندکس یا مقدار هیرش شناخته شده است.

مثال اگر شاخص h محققی برابر 15 باشد، بدان معناست که به 15 عنوان از مقالات این محقق، هر یک دست کم 15 بار (و یا بیشتر) استناد شده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

 مقطع/رشته

مرتبه علمی

 H-Index

تعداد مقالات نمایه شده
درپایگاه Scopus

استنادات

استناد به ازای هر مقاله

1.

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

دانشیار

18

35

1597

45/62

2.

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

16

75

669

8/92

3.

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

15

48

571

11/89

4.

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

14

42

574

13/66

5.

دکتر محمد جوهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

12

24

470

19/58

6.

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

11

46

538

11/69

7.

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی 

دانشیار

11

13

346

26/61

8.

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

9

33

190

5/75

9. 

دکتر نسیم حاجی قهرمانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوتکنولوژی دارویی

استادیار 

 7

12 

208

17/33

10.

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

5

8

50

6/25

11.

دکتر حسینعلی ابراهیمی

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

3

3

48

16/00

12.

دکتر منصور میران

دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

استادیار

2

4

24

6/00

13.

دکتر سید محمدحسن پوررشید

دکترای تخصصی (PhD) داروسازی بالینی

استادیار

2

3

8

2/66

(به روز رسانی:  20 مرداد 1399)

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

H-Index

تعداد مقالات
نمایه شده در
پایگاه
Google Scholar

استنادات

 استناد به ازای
هر مقاله

1

دکتر سارا مصطفی لو

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

دانشیار

22

56

2768

49/42

2

دکتر شهاب بهلولی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

استاد

20

79

1026

12/98

3

دکتر احمد سلیمی

دکترای تخصصی (PhD) سم شناسی

استادیار

19

86

910

10/58

4

دکتر مجتبی امانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوفیزیک

استاد

17

77

828

10/75

5

دکتر محمد جوهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

14

26

569

21/88

6

دکتر نیما رزاقی اصل

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

دانشیار

13

71

855

12/04

7

دکتر کیوان امیرشاهرخی

دکترای تخصصی (PhD) داروشناسی

دانشیار

13

20

482

24/10

8

دکتر ساقی سپهری

دکترای تخصصی (PhD) شیمی دارویی

استادیار

10

35

232

6/62

9

دکتر نسیم حاجی قهرمانی

دکترای تخصصی (PhD) بیوتکنولوژی دارویی

استادیار

8

14

245

17/50

10

دکتر لیلا رضایی شیرمرد

 دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

 6

8

99

12/37

11

دکتر حسینعلی ابراهیمی

دکترای تخصصی (PhD) فارماسیوتیکس

استادیار

3

6

64

10/66

12

دکتر منصور میران

دکترای تخصصی (PhD) فارماکوگنوزی

استادیار

3

7

35

5/00

13

دکتر سید محمد حسن پوررشید  

دکترای تخصصی (PhD) داروسازی بالینی استادیار 2

3

13

4/33 

(به روز رسانی: 20 مرداد 1399)