کمیته برنامه استراتژیک

اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بر اساس برنامه راهبردی 5 ساله فعالیت خود را انجام می دهند تا دانشکده بتواند اهداف کلان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را در رسالت های آموزشی، تحقیقی و خدمات سلامت پشتیبانی نماید. برنامه پنج ساله جاری بازه زمانی 1397تا 1402 (2018 تا 2023 میلادی) را شامل می شود.

برنامه استراتژیک پنج ساله (1402- 1397) دانشکده داروسازی اردبیل


اعضای کمیته

 ردیف

نام عضو

رتبه علمی

     سمت

1

دکترشهاب بهلولی

استاد فارماکولوژی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

2

دکتر نیما رزاقی اصل

دانشیار شیمی دارویی

رییس دانشکده

دکترلیلا رضایی

استادیار فارماسیوتیکس

معاون آموزشی دانشکده

4

دکتر احمد سلیمی

استادیار سم شناسی

معاون پژوهشی دانشکده

5

دکتر ساقی سپهری

استادیار شیمی دارویی

مسئول کمیته

(به روزرسانی: تیر 1399)