دانشجویان صاحب استعداد برتر، از 05 تیر ماه تا 15 مرداد ماه  1397 فرصت دارند، برای تکمیل پرونده و ارائه درخواست استفاده از جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان اقدام نمایند.

بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین‌نامه " اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر" ، تسهیلات ویژه‌ای از قبیل راتبه دانشجویی، اعتبار آموزش‌یاری، اعتبار پژوهش‌یاری، اعتبار فن‌یاری، اعتبار توان‌مندی آموزشی، اعتبار ارتباطات علمی و اعتبار توان‌مندی کارآفرینی را به دانشجویان مستعد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور اعطا می‌کند.✔️  برای مطالعه متن اطلاعیه و  شرایط  ثبت نام اینجا کلیک کنید.

✔️  برای مشاهده شیوه نامه اینجا کلیک نمایید.